THE GLENROTHES 1988-2017 / 29 y.o. - Speyside Single Malt Whisky 44,1% 1x0,70L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY