SECRET SPEYSIDE 2011/2023 11y.o. Thompson Bros. 48,5%Vol 1x0,7L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY