GLEN MORAY SHERRY CASK FINISH - Single Malt Scotch Whisky 40%vol. 1x0,70L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY