SCAPA GLANSA 2016 - Single Malt Scotch Whisky 40%vol 1x0,70L - Batch GL01 | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY