LOCH LOMOND 12 y.o. - Highland Single Malt Whisky 46% 1x0,7L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY