GLENGOYNE LEGACY CHAPTER 3 - Single Highland Malt Scotch Whisky 48%vol 1x0,70L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY