SLYRS WHISKY SHERRY Pedro Ximenez Fass Edition No.3 - Bavarian Single Malt Whisky 46% 1x0,70L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY